Údržba hlášení č.12


Poznámka:

    Tato hlášení je hlášeno symbolem klíče na základní obrazovce. Po stisku tlačítka “INFO” se signalizuje

    12: Příliž nízká teplota nabíjení zásobníku TUV


Důvod signalizace:

    POZOR! Nejedná se o poruchu, nýbrž o překročení parametrů údržby.

    Ůdržba signalizuje, že při posledním pokusu nabíjení TUV nedosáhla teplota v nádrži nastavené minimální teploty - standartně 40°C. Příčin 

    nedostatečného nabití mohlo být více (vysoký tlak, nedostatečný průtok, horké plyny, atd...). Vyčkejte do dalšího pokusu nabíjení (max. 

    1den) a pokud signalizace údržby sama nezmizí, proveďte nastavení uvedené níže)


Změna nastavení:

    Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo

    tepelném čerpadle)


  1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK
  2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO
  3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)
  4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK
  5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku ÚDRŽBA / SERVIS a krátce stiskněte tlačítko OK
  6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 7092 stiskněte tlačítko OK, otočným kolečkem nastavete 20°C a potvrďte stiskem tlačítka OK
  7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC


HOTJET CZ s.r.o.                                                                                                                                                                                 2015