Údržba hlášení č.17


Poznámka:

   Tato hlášení je hlášeno symbolem klíče na základní obrazovce. Po stisku tlačítka “INFO” se signalizuje

    17:Interval TČ


Důvod signalizace:

    POZOR! Nejedná se o poruchu, nýbrž o překročení parametrů údržby.

   Ůdržba signalizuje, překročení stanoveného počtu měsíců nastaveného pro kontrolu TČ.


Změna nastavení:

   Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo

    tepelném čerpadle)


  1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK
  2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO
  3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)
  4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK
  5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku ÚDRŽBA / SERVIS a krátce stiskněte tlačítko OK
  6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 7070 stiskněte tlačítko OK, otočným kolečkem nastavete (- - - - ) a potvrďte stiskem tlačítka OK
  7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

HOTJET CZ s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Strana : 1 z 1

Datum: čtvrtek, 22. září 2011