Poznámka:

Chyba: BX bez funkce

page1image3800

zmíněné chybové hlášení upozorňuje na nenakonfigurované teplotní čidlo připojené na svorky regulátoru hlášení odstraníte konfigurací (přiřazením funkce) danému čidlu na příslušný vstup BX
nebo odpojením čidla se svorek

Konfigurace čidla:

Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo tepelném čerpadle)

  1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

  2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

  3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

  4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK

  5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku KONFIGURACE a krátce stiskněte tlačítko OK

  6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na příslušný řádek (BX- tam kde je fyzicky připojeno čidlo) a nastavte

    požadovanou funkci, hodnotu potvrdíte stiskem tlačítka OK

  7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC