363: Chyba čidla výparníku


Poznámka:

Čidlo výparníku je vystaveno neustálým změnám teplot, proto může dojít po nějaké době provozu k jeho destrukci.Prověření funkčnosti čidla:

zjistěte jakou hodnotu teploty čidlo hlásí

Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo tepelném čerpadle)

 1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

 2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

 3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

 4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK

 5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TEST VSTUPŮ A VÝSTUPU a krátce stiskněte tlačítko OK

 6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 7777 a odečtěte zobrazovanou hodnotu

 7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

Správná teplota výparníku je při provozu přibližně o 10°C nižší než teplota venkovního vzduchu. Pokud regulátor signalizuje (---), nebo teplotu výrazně jinou (např. rozdíl 30°C) jedná je o poruchu čidla výparníku, které je potřeba vyměnit.

 • zjistěte zda není čidlo zamraženo (čidlo zamražené v ledu signalizuje hodnoty, které může regulátor vhodnotit

  jako poruchu) - po odmražení zkontrolujte dle předchozího bodu

 • zjistěte zda je čidlo správně připojeno na regulátor RVS (vyjmečně se stane, že nebylo správně dotaženo a

  vypadne ze svorky (B84/92) na regulátoru) - v případě vypadnutí připojte zpět

  Pokud čidlo vykazuje příznaky nefunkčnosti dle návodu, kontaktujte servisní oddělení Hotjet které reklamaci vyřeší.

  Řešení výměny čidla:

 • rychlé - Hotjet zašle nové čidlo s manuálem instalace (doručení čidla do následujícího dne, instalace na 30minut)

 • pomalejší - servisní technik čidlo přiveze a nainstaluje (doba vyřízení dle vytížení, standartně 3 dny)

  Během poruchy čidla výparníku je tepelné čerpadlo zablokováno a vytápění je zajištěno doplňkovým (bivalentním) zdrojem!!!

page1image21080 page1image21240

HOTJET CZ s.r.o.!                                                                                                                                                                                Strana : 1 z 1 Datum: úterý, 6. září 2011