Nastavení zpoždění kontroly nízkého tlaku, průtokového spínače


Změna nastavení:

Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo tepelném čerpadle)

 1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

 2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

 3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

 4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku OEM, zadejte heslo 12434 a krátce stiskněte tlačítko OK

 5. Mělo by se zobrazit hlášení: "Kód správně"

 6. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TEPELNÉ ČERPADLO a krátce stiskněte tlačítko OK

 7. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2852 stiskněte OK, otočným kolečkem nastavte 5s a

  potvrďte stiskem OK

 8. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2853 stiskněte OK, otočným kolečkem nastavte 2s a

page1image11632

potvrďte stiskem OK

 1. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2854 stiskněte OK, otočným kolečkem nastavte “bez

  odtavání” a potvrďte stiskem OK

 2. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2895 stiskněte OK, otočným kolečkem nastavte 3s a

  potvrďte stiskem OK (průtokový spínač)

 3. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

HOTJET CZ s.r.o.!                                                                                                                                                                                              Datum: pondělí, 19. září 2011!

Strana : 1 z 1