CHYBA 225: Nízký tlak

Změněno dne Čt, 11 Červen, 2015 v 1:47 ODPOLEDNE


225: Nízký tlak

page1image3784

Porucha nízkého tlaku může mít mnoho příčin, z tohoto důvodu doporučujeme postupovat dle návodu, kde jsou příčiny seřazeny sestupně (od nejčastější příčiny k nejméně vyskytující se).

Pravděpodobné příčiny vzniku nízkého tlaku: Tepelná čerpadla systému vzduch - voda

 • porucha čidla výparníku (čidlo je vystaveno neustálým změnám teplot, proto může dojít po nějaké době

  provozu k jeho destrukci)

 • porucha čidla výparníku zapříčíní nedostatečné odmražení výparníku, výparník zůstáva zamražen a TČ hlasí

  chybu nízkého tlaku
  Pro kontrolu funkce
  čidla proveďte následující úkony:
  Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo tepelném čerpadle)

  1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

  2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

  3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

  4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK

  5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TEST VSTUPŮ A VÝSTUPU a krátce stiskněte tlačítko OK

  6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 7777 a odečtěte zobrazovanou hodnotu

  7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

  Správná teplota výparníku je při provozu přibližně o 10°C nižší než teplota venkovního vzduchu. Pokud regulátor signalizuje (---), nebo teplotu výrazně jinou (např. rozdíl 30°C) jedná je o poruchu čidla výparníku, které je potřeba vyměnit.

 • netočí se ventilátor, nebo se točí opačně (zde stačí provést vizuální kontrolu s směru proudění vzduchu - u modelu ASK, ONE je vzduch vyfukován směrem dopředu = přední strana s logem Hotjet)

 • neodtéká voda z prostoru výparníku (zamrznul odvod kondenzátoru), ventilátor vodu nasál, voda zamrzla a snížila průtok vzduchu

 • tento jev lze diagnostikovat loužemi pod tepelným čerpadlem (pokud nejsou, doporučujeme odkrýt přední kryt a zkontrolovat prostor výparníku) - pro model “i”

 • špatná konfigurace

 • zkontrolujte níže uvedené parametry (pro montážní firmy)

page1image21760

 I.

 1. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

 2. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku OEM, zadejte heslo 12434 a krátce stiskněte tlačítko OK

 3. Mělo by se zobrazit hlášení: "Kód správně"

 4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TEPELNÉ ČERPADLO a krátce stiskněte tlačítko OK

 5. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2854 stiskněte OK, otočným kolečkem vyberte “BEZ

  ODTÁVÁNÍ” a potvrďte stiskem OK

 6. Otočenímovladacíhokolečkanajeďtenařádek2852stiskněteOK,otočnýmkolečkemnastavte5sa

  potvrďte stiskem OK

 7. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2853 stiskněte OK, otočným kolečkem nastavte 2s potvrďstiskem OK

Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

 • v tepelném čerpadle je málo chladiva

 • tento jev je nejdříve doprovázen sníženým výkonem tepelného čerpadla, až nakonec dojde k poruše, která se i po resetech stale vrací

 • přičinou je únik chladiva, přes prasklinu v chladícím systému

 • v tomto případě je nutný servisní zásah

  špatně nastavené parametry odtávání Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo tepelném čerpadle). Technici s nadstandartním vybavením mohou nastavovat přes převodník OCI700, nebo webserver OZS(OZW) (pro tyto uživatele neplatí postup prvotního přihlášení).

II.

 1. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

 2. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku OEM, zadejte heslo 12434 a krátce stiskněte tlačítko OK

 3. Mělo by se zobrazit hlášení: "Kód správně"

 4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TEPELNÉ ČERPADLO a krátce stiskněte tlačítko OK

 5. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2951 stiskněte OK, otočným kolečkem nastavte 15°C. a

  potvrďte stiskem OK

 6. Dalšířádkynastavtedletabulkyníže.

 7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

Tabulka s parametry odtávání:

V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

page2image12816

číslo řádku

popis

hodnota

2951

Uvolnění odtávání pod venkovní teplotu

15°C

2952

Diference rozvodu odtávání

4°C

2953

Teplotní rozdíl odtávání maximální

20°C

2954

Teplota výparníku na konci

15°C

2958

Max.počet vysoušení

3

2959

Vysoušení doba stabilizace

9 mim.

2962

Doba blokace vysoušení

30 min.

2963

Doba do nuceného rozmrazení

120 min.

2964

Trvání vysoušení Max.

10 min.

2965

Doba vysoušení výparníku

4 min.

2966

Doba ochlazení výparníku

0s

2971

Odtávání ventilátorem nad

(---)

Tepelné čerpadla systému země (voda) - voda

 • u těchto systému platí také příčiny uvedené pro TČ systém vzduch - voda (špatná konfigurace, málo chladiva)

 • specifikem pro systém země(voda) - voda je hlášení nízkého tlaku při prvním startu TČ

 • je to způsobeno malým průtokem primárním okruhem

 • doporučujeme systém odvzduštit, vyčistit filtry, zkontrolovat otevření ventilů, natlakovat a zresetovat tepelné

  čerpadlo
  Pokud k odstran
  ění nepomohlo žádné z uvedených úkonů a opatření, kontaktujte servisní oddělení HOTJET.

HOTJET CZ s.r.o.!                                                                                                                                                                                         Strana : 2 z 2                                        Datum: úterý, 6. září 2011

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit