Rozšiřující moduly k regulacím řady RVS

page1image3888

Regulátory Siemens řady RVS je možno rozšířit přídavnými moduly. Tímto rozšířením získá regulátor hardwarově další vstupy a výstupy, které umožní připojit a řídit další prvky systému. Modulu lze připojit i více, ale více bude popsáno v následujícím textu.

Druhy rozšiřujících modulů:
        AVS75
rozšiřující modul v provedení “do rozvaděče na DIN lištu”
rozšiřuje o 3x výstup 230V, 2x teplotní čidlo, 1x vstup 0 - 10V
pro regulátory RVS21, RVS41, RVS61
RVS21lzerozšířitaž3xAVS75
RVS41lzerozšířitaž2xAVS75
RVS61vyráběnéodroku2012lzerozšířit3xAVS75,staršípouze2xAVS75 Nevýhoda:
 • při přiřazení funkce rozšiřujícímu modulu (např. topný okruh 1) jsou nevyužité kontakty nepoužitelné

  (zablokované k další konfiguraci)

 • příklad: QX21 = Y1, QX22 = Y2, QX23 = Q2, BX21 = B1, čidlu BX22 a vstupu H2 nelze již přiřadit funkce -

  jsou tzv. mrtvé (nová verze AVS75 od roku 2012 by měla tyto “mrtvé” kontakty oživit)


  AVS55 • rozšiřující modul v provedení “plošného spoje - tišťáku”

 • rozšiřuje o 5(6)x výstup 230V (1x modulovaný - tyristorový výstup, 1x negovaná funkce k QX35, a proto je

  uvedena v závorce číslice šest), 4x teplotní čidlo, 3x vstup 0 - 10V

 • rozšířuje zatím pouze regulátor RVS21 (postupem času se uvažuje také s RVS61)

 • u tohoto modulu neplatí teorie o “mrtvých” kontaktech jako u AVS75
  HOTJET CZ s.r.o.! Strana : 1 z 1 Datum: pátek, 30. září 2011