Hlášení “BEZ SPOJENÍ” u bezdrátových ovladačů


Poznámka:

Zde je potřeba rozlišit hlášení při prvotním spuštění systému, před tzv. spárováním, nebo při provozu.

Při prvotním zprovoznění systému je potřeba bezdrátový ovladač QAA78, QAA58 tzv. spárovat s regulátorem. Popis je uveden níže. Pokud se objeví tato hláška při provozu (po spárování) jedná se o výpadek komunikace vlivem příliž velkého oddálení ovladače (QAA78, QAA58) od bezdrátového vysílače (šedý hříbek - AVS71).


Nastavení jazyku do češtiny:

 1. stiskněte tlačítko OK
 2. otočným kolečkem vyberte položku OPERATOR SECTION a potvrďte stiskem OK
 3. na řádku 20 - Language stiskněte OK, otočným kolečkem změňte na “Česky” a potvrďte stiskem OK
 4. několikanásobným stiskem ESC se dostanete na základní obrazovku


Zjednodušený popis prvotního spárování:

1) Zapojte bezdrátový modul v RVS do “modrého” konektoru (označeného X60) na regulátoru RVS

 1. Zajistěte el. napájení regulátoru (svítí, nebo blíká zelená LED dioda na RVS)
 2. Odstraňte zábranu napájení ovladače bateriemi (plastový štítek bránící dotyku)
 3. Softwarové nastavení QAA78
 4. Na ovladači stiskněte krátce tlačítko OK
 5. Poté ihned stiskněte a držte tlačítko INFO (minimálně po dobu tří sekund)
 6. Na displaji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)
 7. Otočným kolečkem zvolte úroveň “TECHNIK” stiskněte OK
 8. Otočným knoflíkem zvolte v nabídce menu položku “Rádio” potvrďte stiskem tlačítka OK
 9. Najeďte řádek “120 “Rádio spojení spustit” stiskněte OK, rozbliká se hlášení "Ne", otočným knoflíkem změňte na “Ano” a potvrďte stiskem OK
 10. Nyní odložte ovladač QAA78 a uchopte bezdrátový vysílač AVS71 (šedý plastový “klobouček”)
 11. Na opačné straně AVS71 od LED diody je otvor s mikrospínačem
 12. Tenkým předmětem podržte (přitlačte) mikrospínač na 8s (do doby než začne dioda na modulu rychle blikat)
 13. Nyní se navazuje spojení, pokud se začinají načítat data (signalizace na QAA78) je spárování zdárně provedeno
 14. Po načtení dat je ovladač připravek k provozu


Výpadek při provozu:

Pokud dojde k výpadku spojení při používání doporučejeme odklopit zadní kryt QAA78 a povysunout baterii. Po jejím zasunutí by se mělo spojení opět navázat.


Doplňující informace:

Standardní dosah rádiových komponent je 30m nebo 2 patra s tím, že vzdálenost se může lišit podle typu konstrukce objektu.


Pro zrychlení konfigurace přes QAA78 doporučujeme používat servisní kabel AVS82.495/101 (propojuje QAA78 a RVS) nebo provádět konfiguraci přes počítač pomocí servisního kufříku OCI700.


UPOZORNĚNÍ: Ze zkušenosti víme, že rádiové spojení může být rušeno telefonováním mobilem, zvláště pokud stojíte s QAA78 vedle RVS. Rádiový provoz mobilního telefonu ruší obě strany RVS i QAA78. V takovém případě pomůže poodejít s QAA78 od RVS do vzdálenosti 5-10m.Spuštění TČ s dvěmi ovladači QAA75(QAA78) a QAA55


Poznámka:

Při instalaci s dvěmi prostorovými přístroji QAA75 (nebo QAA78) a QAA55 je potřeba nastavit každému ovladači přizazení k jinému topnému okruhu.


QAA75 a QAA55:

 • prostorový přístroj QAA55 je v továrním nastavení přiřazen k topnému okruhu 1
 • prostorový přístroj QAA75 je v továrním nastavení také přiřazen k topnému okruhu 1
 • z předchozích informací vyplývá, že se na sběrnici “poperou” o TO1
 • přičemž výsledkem je nefunkčnost obou prostorových přístrojů


Postup odstanění problému:

 • nejprve přiřaďte prostorovému přístroji QAA55 jiný než první topný okruh (směšovaný TO2, nesměšovaný TOP)


 Postup nastavení:
 • dlouhým stiskem tlačítka přítomnosti (delší než 3s) vstupujete do úrovně SERVIS
 • při volbě parametru aktuální hodnota bliká
 • otočným knoflíkem nastavujete požadovanou hodnotu
 • krátkým stiskem tlačítka přítomnosti se posouváte na volbu následujícího parametru
 • požadovanou hodnotu nepotvrzujete (ukladá se automaticky po uplynutí času neaktivity - přibližně 10s, nebo posunem na další parametr) - tovární nastavení


Blokování obsluhy nebrání vstupu do úrovně servis!!!

 • pokud je již nastaven přístroj QAA55, nastavte ovladač QAA75Postup nastavení QAA75

 • předpoklad dva topné okruhy řízené nezávisle
 1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK
 2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO
 3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)
 4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK
 5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku OBSLUŽNÁ JEDNOTKA a krátce stiskněte tlačítko OK
 6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 40 stiskněte tlačítko OK, otočným kolečkem nastavte ”prostorový přístroj 1” a potvrďte stiskem tlačítka OK
 7. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 42 stiskněte tlačítko OK, otočným kolečkem nastavte ”Topný okruh 1” a potvrďte stiskem tlačítka OK Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 44 stiskněte tlačítko OK, otočným kolečkem nastavte ”nezávisle” a potvrďte stiskem tlačítka OK
 8. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 46 stiskněte tlačítko OK, otočným kolečkem nastavte ”nezávisle” a potvrďte stiskem tlačítka OK
 9. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC


QAA78 a QAA55:

 • proveďte stejný postup jako v předchozím případě s QAA75 (odlišnost: QAA78 musíte nejdříve spárovat)


Spárování dvou bezdrátových ovladačů QAA78


Poznámka:

V dokumentu je uveden popis spárování dvou bezdrátových prostorových přístrojů Siemens QAA78. Lze spárovat až tři ovladače QAA78, ale zde je uveden nejčastěji vyskytující se případ dvou ovladačů. Spárování tří ovladačů je obdobné a je uvedeno v závěru dokumentu.


Postup instalace:

 • do regulátoru připojte na svorku X60 bezdrátový vysíláč AVS71 (šedý plastový vysíláč připomínájící klobouček, nebo hříbek)
 • přiveďte na regulátor RVS el. napětí (zapněte jistič regulace B10 a el.přívod do TČ, na regulátoru musí svítít nebo blikát zelená dioda)
 • předpoklad: prozatím jsou oba ovladače QAA78 vypnuté (nesvítí, přerušeno napájení bateriemi)
 • otevřete zadní kryt prvního ovladače QAA78 (po odkrytování jsou viditelné baterie)
 • vytáhněte plastový štítek, který brání napájení bateriemi
 • nyní se rozsvítí display ovladače s hlášením “not connection”
 • pro nastavení do češtiny je nutné provést následující postup:
 1. stiskněte tlačítko OK
 2. otočným kolečkem vyberte položku OPERATOR SECTION a potvrďte stiskem OK
 3. na řádku 20 - Language stiskněte OK, otočným kolečkem změňte na “Česky” a potvrďte stiskem OK
 4. několikanásobným stiskem ESC se dostanete na základní obrazovku
 • nyní proveďte spárování ovladače QAA78 s regulátorem (postup níže):
 1. Na ovladači stiskněte krátce tlačítko OK
 2. Poté ihned stiskněte a držte tlačítko INFO (minimálně po dobu tří sekund)
 3. Na displaji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)
 4. Otočným kolečkem zvolte úroveň “TECHNIK” stiskněte OK
 5. Otočným knoflíkem zvolte v nabídce menu položku “Rádio” potvrďte stiskem tlačítka OK
 6. Najeďte řádek “120 “Rádio spojení spustit” stiskněte OK, rozbliká se hlášení "Ne", otočným knoflíkem změňte na “Ano” a potvrďte stiskem OK
 7. Nyní odložte ovladač QAA78 a uchopte bezdrátový vysílač AVS71 (šedý plastový “klobouček”)
 8. Na opačné straně AVS71 od LED diody je otvor s mikrospínačem
 9. Tenkým předmětem podržte (přitlačte) mikrospínač na 8s (do doby než začne dioda na modulu rychle blikat)
 10. Nyní se navazuje spojení, pokud se začinají načítat data (signalizace na QAA78) je spárování zdárně provedeno
 11. Po načtení dat je ovladač připravek k provozu


Nastavení přiřazení k topným okruhům:

 • příklad (tento ovladač bude přiřazen prvnímu topnému okruhu)


1) V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

 1. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO
 2. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)
 3. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK
 4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku OBSLUŽNÁ JEDNOTKA a krátce stiskněte tlačítko OK
 5. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 40, stiskněte OK a otočným kolečkem nastavte “prostorový přístroj 1” a stisknutím OK potvrďte
 6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 42, stiskněte OK a otočným kolečkem nastavte “topný okruh 1” a stisknutím OK potvrďte
 7. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 44, stiskněte OK a otočným kolečkem nastavte “nezávisle” a stisknutím OK potvrďte
 8. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 46, stiskněte OK a otočným kolečkem nastavte “nezávisle” a stisknutím OK potvrťe
 9. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC


 • nyní je první ovladač nastaven, vytáhněte z něj baterii, budete nastavovat druhý ovladač
 • postup u druhého ovladladače je stejný jakou u prvníku liší se pouze v nastavení v položce OBSLUŽNÁ JEDNOTKA
 • uvedené změny (předpoklad - ovladač je přiřazen k topnému okruhu P (čerpadlovému))JAKMILE JE KOMPLETNĚ NASTAVEN TAKÉ DRUHÝ PŘÍSTROJ QAA78, VLOŽTE BATERIE DO PRVNÍHO PŘÍSTROJE QAA78. NYNÍ SE OBA NAČTOU A BUDOU OVLÁDAT POUZE PŘIŘAZENÉ OKRUHY.


Vysvětlení nastavovaných prvků:

 • zde byl uveden pouze nejčastější vyskytující se případ (instalace dvou topných okruhů, řízených nezávisle).
 • regulátor umožňuje připojení až třech prostorových přístrojů QAA78 (nastavení je poté obdobné)
 • možnosti připojení budou vysvětleny na parametrech


OBSLUŽNÁ JEDNOTKA:

Řádek40 - použití jako

 • prostorový přístroj 1 (termostat pro topný okruh 1 “TO1”)
 • prostorový přístroj 2 (termostat pro topný okruh 2 “TO2”) - pro systémy s rozšiřujícím modulem (použivané hlavně pro druhý směšovaný okruh)
 • prostorový přístroj P (termostat pro topný okruh P “TOP”) - nešměšovaný okruh (v systému dvou topných okruhů - 1x směšovaný, 1x nesměšovaný jsou použity pouze TO1 a TOP) TO2 je pouze pro systém tří topných okruhů, nebo dvou směšovaných
 • obslužný přístroj 1 (plní pouze funkci ovladače = AVS37)
 • další položky využívají pouze technici Hotjet

Řádek42 - přizazení - přístroj 1

 • topný okruh 1 (nastavení termostatu 1 pro TO1, nebo pro ovládaní více topných okruhů nezávisle)
 • topný okruh 1 a 2 (prostorový přístroj společný pro TO1 a TO2)
 • topný okruh 1 a P (prostorový přístroj společný pro TO1 a TOP)
 • všechny topné okruhy (jeden termostat společný pro všechny okruhy)

Řádek44 - obsluha TO2 (obsluha = přepínání druhu provozu, a komfortní teploty)

 • společně s TO1
 • nezávisle (obsluha TO2 - nezávisle dle svého termostatu)

Řádek46 - obsluha TO2

 • společně s TO1
 • nezávisle (obsluha TOP - nezávisle dle svého termostatu)