Horké plyny

Změna nastavení pro potlačení chyby č. 107 Horké plyny kompresoru

Chyba je obvykle způsobena požadavkem na vysokou teplotu výstupu vody při nízkých venkovních teplotách. Nedostatečném výkonu primárního zdroje. Může také naznačovat nutnost dodatečného seřízení chladícího okruhu.

Pro změnu parametrů je třeba se přihlásit na úrovni OEM

Výběr úrovně pomocí QAA78 nebo AVS37:

    1. V základní obrazovce krátce stisknout OK
    2. T
ři sekundy podržte klávesu INFO (zobrazí se řádky: Koncový uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM) 3. Otočným knoflíkem vyberte úroveň OEM stiskněte OK
    4. Zadejte heslo 12434 a stiskněte OK (ke špatně zadanému číslu se vrátíte stiskem ESC)
    5. Mělo by se zobrazit hlášení: Kód správně
    6. Nastavte parametry podle níže uvedené tabulky.
    7. Číslo obslužného řádku je uvedeno při procházení jejich nabídky vpravo nahoře.


Pohyb v menu a nastavení parametrů:Po přihlášení na úrovni OEM najeďte kolečkem na níže uvedené Menu a stiskněte OK

Menu Tepelné čerpadlo

page1image11832 page1image11992 page1image12152 page1image12312 page1image12472

Obslužný řádek

Funkce

nová hodnota

2844

Max. teplota vypnutí

pro venkovní teploty < -10°C nastavte 50°C

2845

Max. redukce tepl. vypnutí

6

2846

Max. teplota horkého plynu

130

Kompletní dokumentace je ke stažení na adrese:

http://www.hotjet.eu/cs/podpora-a-servis/dokumentace