Chyba : chybí akční člen

page1image3848

Tento dokument spadá do sekce “spouštění tepelného čerpadla”. Při první konfiguraci tepelného čerpadla se zobrazují různé hlášení chyb a stavů (vinou zavzdušnění systému, nedostatečné konfigurace, atd..). Technik nemusí panikařit, že je čerpadlo poškozené, ale stačí pouze postupovat dle dokumentace Hotjet a odstraňovat jednu příčinu hlášení za druhou. Mezi ty často vyskytující se hlášení patří také hlášení “chybí akččlen”. A právě rozborem příčiny hlášení této chyby se zabývá následující dokument.


Co zapřičíní hlášení?
tímto hlášením regulátor upozorňuje, že nebyl nakonfigurovám akččlen, který je potřeba k nějaké

funkci, která již byla nastavena Typický příklad:

  • v regulaci máte nastaveno v položce “zásobník TV” s připojením soláru - ano

  • v položce vyrovnávací zásobník máte také nastaveno připojení se solárem - ano

  • máte nakonfigurované čidla v zásobnících - minimálně (B4, B3)

  • a proto regulátor vyžaduje konfiguraci akčního členu soláru K8 (přepínání solárního nabijení AKU a TUV)

  • další příklady - solár do bazénu = > vyžaduje akččlen K18

  • totéž může nastat u TUV - regulátor vyžaduje po připojení čidla B3 (čidlo zásobníke TUV) a konfiguraci ohřevu

    také konfiguraci akčního členu Q3 (pro RVS21, RVS41)

  • u těchto případu je potřeba jen zjistit příčinu hlášení a dokonfugurovat příslušný prvek na výstup QX

page1image15400 page1image15560

HOTJET CZ s.r.o.! Strana : 1 z 1 Datum: pátek, 30. září 2011