Chyba 106: Příliž nízká teplota zdroje

Změněno dne Čt, 11 Červen, 2015 v 9:34 DOPOLEDNE106: Příliž nízká teplota zdroje

page1image3832

Tato chyba je výlučně spjatá se systémy tepelných čerpadel země(voda) - voda.

Příčiny vzniku chyby:

 • teplota na primárním okruhu klesla pod minimální nastavenou hodnotu

 • při provozu může tato porucha nastat při snížení průtoku primárním okruhem (TČ odebírá průtoku primárem

  velké množství tepla a tak dochází při sníženém průtoku k vychlazovaní, po překročení min. teploty je TČ

  zablokováno )

 • k vychlazování také dochází při spouštění nového okruhu v nových měsících, kdy ješte není v zemině

  akumulované dostatečné množství energie

  Nastavení minimální teploty v konfiguraci:
  Postup:
  Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo tepelném čerpadle)

  1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

  2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

  3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

  4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK

  5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TEPELNÉ ČERPADLO a krátce stiskněte tlačítko OK

  6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2815 stiskněte OK, změňte na 2°C a potvrďte OK

  7. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2816 stiskněte OK, změňte na -5°C (pokud je primární okruh

   napuštěn nemrznoucí směsí naředěnou na nižší teplotu, lze tuto teplotu snížit !POZOR - za záruku nad správným nastavení teploty neručí Hotjet, v případě poškození nesprávým nastavení nebude uplatněna záruka) potvrďte OK

  8. DozákladníobrazovkysevrátíteněkolikanásobnýmopakovanýmstiskemtlačítkaESC

  Proveďte reset TČ:

  1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

  2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

  3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

  4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK

  5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku CHYBA (PORUCHA) a krátce stiskněte tlačítko OK

  6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 6711, stiskněte OK a změňte na “ANO” s potvrďte stiskem

   OK

  7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

  Pokud k odstranění nepomohlo žádné z uvedených úkonů a opatření, kontaktujte servisní oddělení HOTJET.

HOTJET CZ s.r.o.! Strana : 1 z 1 Datum: úterý, 6. září 2011

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit