106: Příliž nízká teplota zdroje

page1image3832

Tato chyba je výlučně spjatá se systémy tepelných čerpadel země(voda) - voda.

Příčiny vzniku chyby:

 • teplota na primárním okruhu klesla pod minimální nastavenou hodnotu

 • při provozu může tato porucha nastat při snížení průtoku primárním okruhem (TČ odebírá průtoku primárem

  velké množství tepla a tak dochází při sníženém průtoku k vychlazovaní, po překročení min. teploty je TČ

  zablokováno )

 • k vychlazování také dochází při spouštění nového okruhu v nových měsících, kdy ješte není v zemině

  akumulované dostatečné množství energie

  Nastavení minimální teploty v konfiguraci:
  Postup:
  Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo tepelném čerpadle)

  1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

  2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

  3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

  4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK

  5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TEPELNÉ ČERPADLO a krátce stiskněte tlačítko OK

  6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2815 stiskněte OK, změňte na 2°C a potvrďte OK

  7. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2816 stiskněte OK, změňte na -5°C (pokud je primární okruh

   napuštěn nemrznoucí směsí naředěnou na nižší teplotu, lze tuto teplotu snížit !POZOR - za záruku nad správným nastavení teploty neručí Hotjet, v případě poškození nesprávým nastavení nebude uplatněna záruka) potvrďte OK

  8. DozákladníobrazovkysevrátíteněkolikanásobnýmopakovanýmstiskemtlačítkaESC

  Proveďte reset TČ:

  1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

  2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

  3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

  4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK

  5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku CHYBA (PORUCHA) a krátce stiskněte tlačítko OK

  6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 6711, stiskněte OK a změňte na “ANO” s potvrďte stiskem

   OK

  7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

  Pokud k odstranění nepomohlo žádné z uvedených úkonů a opatření, kontaktujte servisní oddělení HOTJET.

HOTJET CZ s.r.o.! Strana : 1 z 1 Datum: úterý, 6. září 2011