Symptomy:


- Tepelné čerpadlo se pravidelně nebo nepravidelně zastavuje s uvedením chyby 355

- Tepelné čerpadlo při instalaci nelze uvést do provozu


Popis a odstranění při provozu:

Regulace tepelného čerpadla  je vybavena  fázovou ochranou, která reaguje na podpětí, přepětí, posuny a výpadky fází. Např, dovolí max. 15% snížení napětí, takže pokud se na PŘÍVODNÍM napájení objeví místo 230V, třeba 190V a toto trvá standardně déle jak 3s a zároveň se tak stane více jak 3x za 24h, tepelné čerpadlo se zastaví a vyhlásí chybu 355.


Zdrojem problémů pozorujeme obvykle tam kde:


1. Objekt je na konci vedení rozvodných závodů.

2. Trafo na, které ke objekt napojen je slabé.

3. V okolí je na síti zařízení, které vyvolává poruchy (např. nějaká dočasná stavební zařízení jako míchačky, výtahy..)


Opatření jsou tato a provádějí se obvykle v uvedením pořadí:


1. Proměří se stabilita napájecí sítě Případně tato reklamuje u dodavatele elektřiny.

2. Prodlouží se doba ignorace poruchy napájení ze 3s třeba na 5s (parametr 2894 s přístupem technik)

3. Zkrátí se cyklus čítače poruch z 24h, třeba na 8h. (parametr 2889 s přístupem OEM)

 

Každopádně je třeba počítat s tím, že opatření pod body 2 a 3 mohou ovlivnit životnost tepelného čerpadla. 


Popis a odstranění chyby 355 při instalaci:


Důvodem je v 99,9% špatný sled fází, zbylá část je asymetrie napájení ze sítě a platí popis pro vznik  chyby 355 při provozu (viz, výše)


Opatření: 

Pro odstranění poruchy zaměňte pořadí fází na vstupu do tepelného čerpadla nebo rozvaděče (tzv. doporučujeme zaměnit krajní fáze L1, L3 na přívodních svorkách, nebo svorkách vypínače epelného čerpadla).