Příčina vzniku chyby:


1. Krátce po spuštění tepelného čerpadla

nedostatečný odvod tepla z tepelného čerpadla způsobuje zavzdušnění systému, malý průtok (nedostatečný výkon oběhového čerpadla kondenzátoru), ucpané filtry, zavřené kohouty


2. Během delšího provozu tepelného čerpadla


2.1 tepelné čerpadlo překročilo  maximální výstupní teploty vody, která je v danou chvíli možná. Např. při ohřevu boileru. nebo topení. Limit je obvykle mezi 50-65°C. 


2.2. poukazuje na možný problém s chladícím okruhem, které vyžaduje seřízení TČ servisním technikem (seřízení expanzního ventilu, úprava množství chladiva..)Odstranění poruchy:

ad 1.  odvzdušněte systém, vyčistěte filtry, zkontrolujte otevření ventilů, zvyšte výkon oběhového čerpadla (má-li přepínač:I, II, III dejte jej na nejvyšší výkon)


ad 2.1 Snižte maximální výstupní teplotu teplotu - snížením požadavku na boiler, snížením ekvirtermní křivky, omezením max. výstupní teploty kompresoru. 


ad 2.2. Diagnostiku a servis provedou vhodně vybavení servisní technici chlazení. Kontaktujte Hotjet pro další postup. pro opětovné spuštění proveďte reset poruchy